Subukan ang inyong Pagiging Malapit

Subukan ang inyong Pagiging Malapit


Gusto mo ba ang Apple Iphone o ang Android na smartphone?

Sa iyong bakante na oras, saan ka pumupunta?

Anong uri ng mga pelikula ang gusto mo?

Ano ang kinakatakutan mo?

Kung ikaw ay nakakilala ng isang genie, ano ang iyong hihilingin?

Ano ang iyong gagawin kung manalo ka sa lotto?

Gusto mo ba na ang iyong asawa ay ang pinakamaganda o pinakamatalino?

Ano ang palagi mong iniinom?

Ilang tasa ng kape / tsaa ang kailangan mo araw - araw?

Ano ang paborito mong pagkain?

Saang lugar ang gustong mong puntahan kasama ang iyong kabiyak?

Aling hayop ang pinakagusto mong alagaan?

Ano ang iyong ideya sa isang perpektong gabi?

Ano ang pipiliin mo?

Ano ang paborito mong kulay?

Aling mga kanta ang gusto mong pakinggan?

Ano ang pinaka makapagpapaligaya sa'yo?

Ano ang iyong pipiliin?

Ano ang mas mahalaga sa'yo?

Aling kulay ng damit ang palagi mong sinusuot?

Alin sa mga restawran na ito ang iyong pinakagusto?