Subukan ang inyong Pagiging Malapit

Subukan ang inyong Pagiging Malapit


Ano ang pipiliin mo?

Ilang tasa ng kape / tsaa ang kailangan mo araw - araw?

Gusto mo ba na ang iyong asawa ay ang pinakamaganda o pinakamatalino?

Alin sa mga restawran na ito ang iyong pinakagusto?

Aling kulay ng damit ang palagi mong sinusuot?

Anong uri ng mga pelikula ang gusto mo?

Kung ikaw ay nakakilala ng isang genie, ano ang iyong hihilingin?

Ano ang pinaka makapagpapaligaya sa'yo?

Sa iyong bakante na oras, saan ka pumupunta?

Ano ang mas mahalaga sa'yo?

Aling hayop ang pinakagusto mong alagaan?

Ano ang kinakatakutan mo?

Ano ang paborito mong pagkain?

Ano ang iyong ideya sa isang perpektong gabi?

Ano ang iyong pipiliin?

Ano ang iyong gagawin kung manalo ka sa lotto?

Saang lugar ang gustong mong puntahan kasama ang iyong kabiyak?

Gusto mo ba ang Apple Iphone o ang Android na smartphone?

Aling mga kanta ang gusto mong pakinggan?

Ano ang paborito mong kulay?

Ano ang palagi mong iniinom?