Test Your Bond

Test Your Bond


Apa sing arep mbok lakokne yen kowe menang lotre?

Rasa senenganmu yaiku?

Yen pas nganggur, kowe kepingin ing ngendi?

Kowe kepingin pasanganmu dadi sing paling seksi opo paling pinter?

Apa sing bakal mbok pilih?

Film apa sing mbok senengi?

Kowe seneng Apple Iphone utawa Android Smartphone?

Werna klambi apa sing kerep mbok nggo?

Apa sing luwih penting kanggo kowe?

Apa sing paling kerep mbok ombe?

Sing endi restoran senenganmu?

Apa sing mbok wedeni?

Apa sing bakal mbok pilih?

Apa sing paling gawe kowe seneng?

Kewan apa sing pingin mbok openi?

Seumpama kowe ketemu jin, apa pangarepan sing arep mbok jaluk?

Ing ngendi kowe kepingin lungo karo pasanganmu?

Lagu endi sing seneng mbok rungokake?

Pirang gelas teh/kopi sing mbok butuhake saben dinane?

Apa miturutmu wengi sing nyenengake iku?

Apa panganan senenganmu?