Test Your Bond

Test Your BondApa sing luwih penting kanggo kowe?

Lagu endi sing seneng mbok rungokake?

Apa sing paling kerep mbok ombe?

Kowe kepingin pasanganmu dadi sing paling seksi opo paling pinter?

Apa sing arep mbok lakokne yen kowe menang lotre?

Ing ngendi kowe kepingin lungo karo pasanganmu?

Film apa sing mbok senengi?

Werna klambi apa sing kerep mbok nggo?

Apa panganan senenganmu?

Apa sing bakal mbok pilih?

Apa sing paling gawe kowe seneng?

Kewan apa sing pingin mbok openi?

Apa miturutmu wengi sing nyenengake iku?

Apa sing bakal mbok pilih?

Yen pas nganggur, kowe kepingin ing ngendi?

Kowe seneng Apple Iphone utawa Android Smartphone?

Pirang gelas teh/kopi sing mbok butuhake saben dinane?

Seumpama kowe ketemu jin, apa pangarepan sing arep mbok jaluk?

Rasa senenganmu yaiku?

Sing endi restoran senenganmu?

Apa sing mbok wedeni?