Super Dare of 2021

Super Dare of 2021

شما کدام مدل مو را ترجیح می دهید؟

شما غذاهای گیاهی را دوست دارید یا غیر گیاهی را؟

شما کدامیک را انتخاب می کنید؟

شما تمایل دارید تا چه چیزی را بنوشید؟

شما دوست دارید تا ..... را تماشا کنید.

شما بیشتر از کدامیک استفاده می کنید؟

کدامیک از این موارد، ویژگی های شما را بهتر تشریح می کنند؟

ورزش مورد علاقه شما چیست؟

شما هوای بارانی را ترجیح می دهید یا هوای برفی را؟

شما کدام نوع عروسی را دوست دارید؟

شما بیشتر کدام را می نوشید؟

شما کدامیک را انتخاب خواهید کرد؟

اگر شما در قرعه کشی برنده شوید، چه چیزی خواهید خرید؟

ایده شما برای یک عصر فوق العاده کدام است؟

شما کدام را دوست دارید؟

شما دوست دارید چگونه عکس بگیرید؟

زمانی که شما برای اولین بار یک فرد را ملاقات می کنید، دوست دارید چگونه با شما برخورد شود؟

شما در کدام موضوع بهترین خود هستید؟

شما گوشی اندروید دوست دارید یا گوشی آیفون؟

آیا شما راز نگهدار هستید؟

نوشیدنی مورد علاقه شما کدام است؟

شما کدامیک را بیشتر دوست دارید؟

شما کدام را دوست دارید؟

شما کدام نوع بازی را دوست دارید؟

ترجیح می دهید در تولدتان چه چیزی هدیه بگیرید؟

شما کدام زمان را ترجیح می دهید؟

شما کدام نوع از خرید را ترجیح می دهید؟

شما کدامیک را ترجیح می دهید: پول نقد یا کارت اعتباری؟

شما ترجیح می دهید کدام را انتخاب کنید؟

زمانی که کودک بودید، دوست داشتید چه کاره می شدید؟

شما کدامیک را دوست دارید؟ صورت با ریش یا اصلاح شده

شما کدام نوع آب و هوا را ترجیح می دهید؟

دسر مورد علاقه شما چیست؟

شما زندگی در دوره دانشگاه را دوست دارید یا دوره مدرسه رفتن؟

نوع خوابیدن شما چگونه است؟

بستنی مورد علاقه شما کدام است؟

آیا شما تمایل دارید تا فیلم های ........ را تماشا کنید؟

انتخاب شما کدام است: خودکار یا مداد؟

شما در زندگی روزمره خود دوست دارید چگونه مسافرت کنید؟

شما آواز خواندن را دوست دارید یا رقصیدن را؟

شما کدام را ترجیح می دهید؟

شما کیک را دوست دارید یا شیرینی؟

اگر شما فرصت این را پیدا کنید تا به یک مسافرت ماجراجویانه بروید، دوست دارید تا با چه کسی همراه شوید؟

شما کدام را انتخاب می کنید؟

کدامیک برای شما اهمیت بیشتری دارد؟

شما کدام را انتخاب می کنید؟

شما کدام را ترجیح می دهید؟

حال شما در کدام حالت بهتر است؟

اگر خانه شما دچار حریق شد، کدام وسیله را با خود خواهید برد؟

شما کدام را انتخاب خواهید کرد؟

شما بیشتر کدامیک را ترجیح می دهید؟