TRUE or FALSE


شما یک فرد شوخ طبع هستید؟

شما خالکوبی دارید

شما دوست دارید زمان بیشتری را با خانواده بگذرانید؟

شما تنبل هستید

شما تمایل دارید تا در 5 سال آینده ازدواج کنید

شما یک فرد جدی هستید؟

شما بعد از 3 بار نوشیدن، مست می شوید

شما دوست دارید زمان بیشتری را با دوستان بگذرانید؟

شما ورزش کردن را دوست دارید؟

شما دوست دارید همیشه مسافرت کنید؟

شما نحوه ساز زدن رو می دانید

شما همیشه خرید کردن را دوست دارید؟

شما خیلی می خوابید؟

شما قهوه دوست دارید؟

شما خیلی اعتراض می کنید

شما در حمام آواز می خوانید.

شما عاشق زندگی کردن به سبک لوکس هستید؟

شما عاشق شکلات هستید؟

شما هر روز خوشبو کننده استفاده می کنید

شما خیلی به سایرین اعتماد می کنید؟

همیشه حق با شماست

شما همیشه دیر می رسید

شما آشپزی کردن را دوست دارید؟

شما می خواهید بچه دار شوید.

شما خیلی صحبت می کنید؟

شما به دیگر افراد اعتقاد دارید؟

شما دوست دارید بازی کنید؟

شما دوست دارید بیشتر وقت خود را در تنهایی سپری کنید؟

شما عاشق حیوانات هستید؟

شما قبلاً یک نامه عاشقانه نوشته اید

شما کتاب خواندن را دوست دارید؟

شما نحوه رقصیدن را می دانید

آیا شما اشتباهات دیگران را هرگز نمی بخشید؟

شما عاشق ساده زندگی کردن هستید؟

شما تماس هایی از روی شوخ طبعی انجام می دهید؟

شما نحوه مدیریت کردن وضعیت های مختلف را به آسانی می دانید؟

شما دوست دارید تا بیشتر در شبکه های اجتماعی پست بگذارید؟

شما دوست دارید فیلم تماشا کنید؟

شما از آنچه که پیش از این انجام داده اید، پشیمان هستید

شما بستنی دوست دارید؟

شما آن کسی که قبلا شما را اذیت کرده، بخشیده اید.