Best Buddy Meter

Best Buddy Meter


Apa yang anda suka untuk beli?

Siapa tahu semua rahsia anda?

Apa yang anda suka untuk makan?

Adakah anda mahu Wang atau Kemasyuran?

Apa anda mahu lakukan dengan wang?

Berapa banyak cincin anda ada?

Di mana anda ingin hidup?

Bagaimana anda memilih untuk berkomunikasi?

Bagaimana anda suka hidup?

Apakah jenis kawan yang anda mahu?

Apa yang anda suka untuk lakukan?

Jenis parti apa yang anda suka?

Adakah anda suka Jokes atau Riddles?

Adakah anda memilih untuk duduk di tempat duduk pertama atau terakhir?

Jenis cuaca apa yang anda suka?

Haiwan mana yang anda suka?

Apakah jenis makanan yang anda suka?

Tahap Kemalasan anda?

Adakah anda ingin suka melancong secara Berkumpulan atau Bersendirian?

Mana satu yang paling banyak anda lakukan?

Apa yang anda akan pilih untuk lakukan pada masa lapang?

Adakah anda ponteng kuliah?

Apa yang anda suka lakukan di masa lapang?

Bagaimana anda suka untuk melancong?