ไดอารี่ลับ

คำแนะนำ:

  • กรุณาใส่ชื่อของคุณ
  • สร้างไดอารี่ลับของคุณ
  • แบ่งปันลิงค์กับเพื่อน
  • พวกเขาจะมาตอบคำถามทุกข้อของคุณ
  • ตรวจสอบคำตอบบนหน้ากระดานเพื่อน

ไดอารี่ลับ

ไดอารี่ลับของคุณจะมีคำถามเหล่านี้

1 คุณมีความเกี่ยวข้องกับ ชื่อ อย่างไร
2 ความทรงจำของคุณกับ ชื่อ ที่ชื่นชอบของคุณคืออะไร
3 ลักษณะพิเศษทางกายส่วนใดของ ชื่อ ที่คุณชอบมากที่สุด
4 ตามความเห็นของคุณแล้ว สีที่เข้ากับ ชื่อ ที่สุดคือสีอะไร
5 ของขวัญพิเศษที่คุณอยากจะมอบให้ ชื่อ คืออะไร
6 คุณไว้วางใจ ชื่อ หรือไม่
7 ถ้ามีสิ่งหนึ่งเกี่ยวกับ ชื่อ ที่คุณสามารถเปลี่ยนได้ คุณจะเปลี่ยนอะไร
8 มีความลับอะไรที่คุณอยากบอก ชื่อ ไหม
9 ถ้ามีทางเลือก คุณจะอยากสลับชีวิตของคุณกับ ชื่อ หรือไม่ และเพราะอะไร
10 ชื่อ ชื่ออะไรในโทรศัพท์ของคุณ