Thách Thức Tình Bạn 2021

Thách Thức Tình Bạn 2021


Bạn thích mua hàng truyền thống hay mua hàng qua mạng?

Bạn thích dùng thẻ tín dụng hay tiền mặt?

Bạn thích để râu hay cạo râu?

Bạn có thích ăn rau củ hay không?

Bạn sẽ chọn thứ gì?

Bạn sẽ chọn môn nào?

Bạn sẽ chọn nơi nào?

Bạn dùng cái nào nhiều nhất?

Bạn thích Bánh kem hay Bánh pie?

Bạn thích cái nào hơn?

Bạn thích điều nào nhất?

Bạn thích xem…

Đối với bạn, điều gì quan trọng hơn?

Bạn thích điện thoại Android hay iPhone?

Bạn sẽ uống loại thức uống nào?

Bạn giỏi môn nào?

Bạn là _______.

Bạn thích trời mưa hay tuyết rơi?

Bạn thích kiểu tóc nào?

Bạn sẽ thích xem…?