Nhật Ký Bí Mật

Hướng dẫn:

  • Nhập tên của bạn.
  • Tạo nhật ký bí mật của bạn.
  • Chia sẻ đường dẫn với bạn bè.
  • Họ sẽ trả lời tất cả câu hỏi của bạn.
  • Kiểm tra câu trả lời của họ trên Bảng bạn bè.

Nhật Ký Bí Mật

Nhật Ký Bí Mật của bạn sẽ có những câu hỏi sau

1 Biệt danh yêu thích của bạn dành cho Tên là gì?
2 Mối quan hệ giữa bạn với Tên là gì?
3 Kỷ niệm nào với Tên mà bạn yêu thích?
4 Nếu bạn có thể làm một điều trong cuộc đời của Tên, bạn sẽ làm gì?
5 Thứ gì của Tên khiến bạn thích nhất?
6 Theo bạn, Tên hợp với màu gì nhất?
7 Bạn sẽ tặng cho Tên món quà đặc biệt gì?
8 Bạn có tin tưởng Tên không?
9 Nếu bạn có thể thay đổi một thứ về Tên, đó sẽ là thứ gì?
10 Bạn có bí mật nào muốn kể cho Tên không?