2020 Friendship Dare


Saan mo gusto na pumunta para sa bakasyon?

Takot ka ba sa mga Aso?

Ano ang gusto mong ginagawa sa bakante mong oras?

Ano ang pinakainiinom mo?

Ano ang mas importante para sa'yo?

Alin dito ang iyong paborito na kulay?

Ano ang pinakaginagamit mo?

Ano ang buwan ng iyong kaarawan?

Ano ang paborito mong panahon sa taon?

Meron ka bang Android o iPhone?