Thách Thức Tình Bạn 2020

Thách Thức Tình Bạn 2020


Điều gì quan trọng nhất đối với bạn?

Bạn muốn đi đâu cho kỳ nghỉ?

Bạn dùng gì nhiều nhất?

Tháng sinh của bạn là gì?

Thời gian yêu thích trong năm của bạn là gì?

Bạn thích làm gì trong thời gian rảnh rỗi?

Bạn có sợ chó không?

Màu sắc nào bạn yêu thích?

Bạn có điện thoái Android hay IPhone không?

Đồ uống bạn thích nhất là gì?