Subukan ang inyong Pagiging Malapit

Subukan ang inyong Pagiging Malapit


Ano ang mas mahalaga sa'yo?

Ano ang iyong gagawin kung manalo ka sa lotto?

Ano ang iyong pipiliin?

Ano ang palagi mong iniinom?

Aling mga kanta ang gusto mong pakinggan?

Alin sa mga restawran na ito ang iyong pinakagusto?

Ano ang iyong ideya sa isang perpektong gabi?

Ano ang pinaka makapagpapaligaya sa'yo?

Anong uri ng mga pelikula ang gusto mo?

Sa iyong bakante na oras, saan ka pumupunta?

Ano ang paborito mong pagkain?

Gusto mo ba na ang iyong asawa ay ang pinakamaganda o pinakamatalino?

Ano ang paborito mong kulay?

Aling kulay ng damit ang palagi mong sinusuot?

Ano ang kinakatakutan mo?

Ilang tasa ng kape / tsaa ang kailangan mo araw - araw?

Ano ang pipiliin mo?

Gusto mo ba ang Apple Iphone o ang Android na smartphone?

Saang lugar ang gustong mong puntahan kasama ang iyong kabiyak?

Aling hayop ang pinakagusto mong alagaan?

Kung ikaw ay nakakilala ng isang genie, ano ang iyong hihilingin?