Subukan ang inyong Pagiging Malapit

Subukan ang inyong Pagiging Malapit


Ano ang iyong gagawin kung manalo ka sa lotto?

Ano ang paborito mong pagkain?

Anong uri ng mga pelikula ang gusto mo?

Ano ang mas mahalaga sa'yo?

Sa iyong bakante na oras, saan ka pumupunta?

Ano ang paborito mong kulay?

Gusto mo ba ang Apple Iphone o ang Android na smartphone?

Ano ang pipiliin mo?

Saang lugar ang gustong mong puntahan kasama ang iyong kabiyak?

Alin sa mga restawran na ito ang iyong pinakagusto?

Ano ang pinaka makapagpapaligaya sa'yo?

Aling mga kanta ang gusto mong pakinggan?

Ano ang iyong pipiliin?

Ano ang kinakatakutan mo?

Ano ang palagi mong iniinom?

Aling hayop ang pinakagusto mong alagaan?

Ilang tasa ng kape / tsaa ang kailangan mo araw - araw?

Aling kulay ng damit ang palagi mong sinusuot?

Kung ikaw ay nakakilala ng isang genie, ano ang iyong hihilingin?

Gusto mo ba na ang iyong asawa ay ang pinakamaganda o pinakamatalino?

Ano ang iyong ideya sa isang perpektong gabi?