Subukan ang inyong Pagiging Malapit

Subukan ang inyong Pagiging Malapit


Alin sa mga restawran na ito ang iyong pinakagusto?

Anong uri ng mga pelikula ang gusto mo?

Ano ang iyong gagawin kung manalo ka sa lotto?

Kung ikaw ay nakakilala ng isang genie, ano ang iyong hihilingin?

Aling mga kanta ang gusto mong pakinggan?

Gusto mo ba ang Apple Iphone o ang Android na smartphone?

Saang lugar ang gustong mong puntahan kasama ang iyong kabiyak?

Ano ang kinakatakutan mo?

Ano ang paborito mong pagkain?

Ano ang pinaka makapagpapaligaya sa'yo?

Ano ang iyong ideya sa isang perpektong gabi?

Sa iyong bakante na oras, saan ka pumupunta?

Gusto mo ba na ang iyong asawa ay ang pinakamaganda o pinakamatalino?

Ano ang palagi mong iniinom?

Ano ang mas mahalaga sa'yo?

Aling kulay ng damit ang palagi mong sinusuot?

Ano ang paborito mong kulay?

Aling hayop ang pinakagusto mong alagaan?

Ano ang pipiliin mo?

Ilang tasa ng kape / tsaa ang kailangan mo araw - araw?

Ano ang iyong pipiliin?