Test Your Bond

Test Your Bond


Kewan apa sing pingin mbok openi?

Apa miturutmu wengi sing nyenengake iku?

Pirang gelas teh/kopi sing mbok butuhake saben dinane?

Werna klambi apa sing kerep mbok nggo?

Apa sing bakal mbok pilih?

Apa sing bakal mbok pilih?

Kowe seneng Apple Iphone utawa Android Smartphone?

Film apa sing mbok senengi?

Apa sing mbok wedeni?

Seumpama kowe ketemu jin, apa pangarepan sing arep mbok jaluk?

Apa sing paling kerep mbok ombe?

Yen pas nganggur, kowe kepingin ing ngendi?

Apa sing luwih penting kanggo kowe?

Ing ngendi kowe kepingin lungo karo pasanganmu?

Kowe kepingin pasanganmu dadi sing paling seksi opo paling pinter?

Apa sing paling gawe kowe seneng?

Apa panganan senenganmu?

Rasa senenganmu yaiku?

Sing endi restoran senenganmu?

Lagu endi sing seneng mbok rungokake?

Apa sing arep mbok lakokne yen kowe menang lotre?