Test Your Bond

Test Your Bond


Yen pas nganggur, kowe kepingin ing ngendi?

Apa sing mbok wedeni?

Apa sing bakal mbok pilih?

Werna klambi apa sing kerep mbok nggo?

Rasa senenganmu yaiku?

Apa sing luwih penting kanggo kowe?

Lagu endi sing seneng mbok rungokake?

Apa sing paling kerep mbok ombe?

Ing ngendi kowe kepingin lungo karo pasanganmu?

Film apa sing mbok senengi?

Kowe seneng Apple Iphone utawa Android Smartphone?

Apa panganan senenganmu?

Apa sing bakal mbok pilih?

Kowe kepingin pasanganmu dadi sing paling seksi opo paling pinter?

Kewan apa sing pingin mbok openi?

Pirang gelas teh/kopi sing mbok butuhake saben dinane?

Apa sing arep mbok lakokne yen kowe menang lotre?

Apa miturutmu wengi sing nyenengake iku?

Sing endi restoran senenganmu?

Apa sing paling gawe kowe seneng?

Seumpama kowe ketemu jin, apa pangarepan sing arep mbok jaluk?