Test Your Bond

Test Your Bond


Apa sing bakal mbok pilih?

Werna klambi apa sing kerep mbok nggo?

Rasa senenganmu yaiku?

Pirang gelas teh/kopi sing mbok butuhake saben dinane?

Apa sing luwih penting kanggo kowe?

Apa sing paling gawe kowe seneng?

Seumpama kowe ketemu jin, apa pangarepan sing arep mbok jaluk?

Apa panganan senenganmu?

Yen pas nganggur, kowe kepingin ing ngendi?

Film apa sing mbok senengi?

Apa miturutmu wengi sing nyenengake iku?

Lagu endi sing seneng mbok rungokake?

Sing endi restoran senenganmu?

Ing ngendi kowe kepingin lungo karo pasanganmu?

Apa sing arep mbok lakokne yen kowe menang lotre?

Apa sing bakal mbok pilih?

Kewan apa sing pingin mbok openi?

Kowe kepingin pasanganmu dadi sing paling seksi opo paling pinter?

Apa sing paling kerep mbok ombe?

Kowe seneng Apple Iphone utawa Android Smartphone?

Apa sing mbok wedeni?