בחן/י את הקשר שלך

בחן/י את הקשר שלך


מה הטעם הגלידה שאתה הכי אוהב?

מה סוג של המשחק אתה אוהב?

איזה תרגילים אתה אוהב?

איזה מזג אוויר אתה מעדיף?

האם אתה יכול לשמור סוד?

איך אתה אוהב לנסוע בחיים היום יום שלך?

מה הקינוח האוהב שלך

עם היית זוכה בלוטו ,מה היית קונה?

עם הבית שלך נשרף ,מה הדבר שהיית לוקח איתך?

מה השתייה שאתה הכי אוהב?