בחן/י את הקשר שלך

בחן/י את הקשר שלך


איזה תרגילים אתה אוהב?

עם הבית שלך נשרף ,מה הדבר שהיית לוקח איתך?

מה סוג של המשחק אתה אוהב?

מה הטעם הגלידה שאתה הכי אוהב?

איזה מזג אוויר אתה מעדיף?

איך אתה אוהב לנסוע בחיים היום יום שלך?

מה הקינוח האוהב שלך

עם היית זוכה בלוטו ,מה היית קונה?

מה השתייה שאתה הכי אוהב?

האם אתה יכול לשמור סוד?