Kiểm tra mức độ thân thiết

Kiểm tra mức độ thân thiết


Bạn có thể giữ bí mật không?

Thể loại trò chơi yêu thích của bạn là gì?

Loại Kem yêu thích của bạn là gì?

Bạn sẽ mua gì nếu trúng số độc đắc?

Món tráng miệng yêu thích của bạn là gì?

Thức uống yêu thích của bạn là gì?

Bạn thích tập luyện môn thể thao nào?

Bạn thích đi du lịch bằng phương tiện gì?

Thời tiết vào mùa nào khiến bạn dễ chịu?

Nếu ngôi nhà của bạn đang cháy, bạn sẽ mang theo những gì?